دسته‌بندی نشده

اورینت پلاتین

اورینت پلاتین واتربیساورینت پلاتین واتربیس

 • قابل اجرا : بر روی انواع پارچه
 • درصد کشش : بسیار بالا
 •  مقاومت پارگی : بسیار بالا
 • ثبات شستشوی : بالا
 • لطافت و زیردست : مطلوب
 • پوشش : بالا

 

شرایط کار:

 

ابتدا متذکر میشود که میزان چسبندگی میز چاپ نباید بیش از حد باشد تا سبب کشیدگی پارچه چاپ شده هنگام برداشتن از روی میز نشود.  پیشنهاد می شود میز چاپ متناسب با چاپ اورینت واتربیس انتخاب شده (میز نرم) و راکل (کاردک-اسکوییجی) لبه گرد استفاده شود.

برای اعمال چاپ سفید بر روی سطوح تیره پیشنهاد میشود اورینت پلاتین زیرکار و روکار به ترتیب زیر ترکیب شود:

 • پلاتین زیر کار70 گرم و پلاتین رو کار30 گرم  
 •  یا پلاتین زیر کار80 گرم و پلاتین رو کار20 گرم  

بعد از اجرای مرحله اول چاپ به هیچ وجه از سشوار و فلش و یا هر وسیله دیگری برای خشک کردن استفاده نشود و مرحله دوم چاپ میتواند با فاصله پنج تا شش راپورت اجرا شود.

برای اعمال چاپ رنگی پیشنهاد میشود اورینت پلاتین زیرکار و روکار به ترتیب زیر ترکیب شود:

 • پلاتین زیر کار30 گرم و پلاتین رو کار70 گرم  
 • پیگمنت (جوهر) پایه آب 5 تا 6 گرم

پیشنهاد می شود طریقه راکل زدن مشابه با پلاستی سول از بالا به پایین زده شود.

شرایط  فیکسه:

 • توسط درایر با دمای 165 تا 170 درجه سانتیگراد و مدت زمان 90 تا 120 ثانیه.
 • توسط پرس با کاغذ براق و یا مات با دمای 160 درجه سانتیگراد و زمان 10 ثانیه.
 • توسط پرس بدون کاغذ با دمای 135 درجه سانتیگراد و زمان 10 ثانیه.
 • لازم به ذکر است پارچه چاپ شده با اورینت پلاتین به هیچ وجه چسبندگی به سطح پرس را ندارد.

خاطرنشان می سازد اطلاعات داده شده در حد دانش فنی این شرکت می باشد. لطفا پیش از مصرف نسبت به نمونه گیری و تست این محصولات اقدام گردد.