Visit our online shop for the latest merchandise and products for sale Visit the shop

Contact Us
Got a project? Contact us!
Categories:

آب چسب

آب چسب

آب چسب نوعی چسب است که از کاغذ ساخته شده و یکطرف ان چسب دار می باشد.برای استفاده از آن کافی است به طول مورد نیاز از ان جدا کرده و طرف چسب دار را با آب خیس کنید و سپس روی سطح کار بکشید و با دست روی آن بکشید تا صاف شود.

اطلاعات بیشتر

آب چسب به صورت رولی و در عرض های مختلف با ضخامت های متفاوت وجود دارد.بهتر است از چسب های پهن استفاده کنید که کاربری و استفاده راحت تری دارند و سطح چسبنده بیشتری در اختیار شما قرار میدهند.

عکس های بیشتر

همه محصولات موجود

عنوان

Go to Top