Visit our online shop for the latest merchandise and products for sale Visit the shop

Contact Us
Got a project? Contact us!
Categories:

دستگاه فلوک (مخمل پاش)

دستگاه فلوک (مخمل پاش)

دارای قدرت عالی هنگام کار وپشتیبانی در سراسر ایران قیمت مناسب نسبت به مشابه خارجی وکارآیی بالاتر

هدف از مخمل پاشی این است که یک لایه برجسته از الیاف روی کار قرار گیرد نتیجه کار شبیه پارچه مخمل می شود به همین دلیل به آن مخمل پاشی یا چاپ مخمل می گویند اصطلاح فلوک هم بکار می رود .روش کار بدین صورت است که پودر مخمل درون ظرف دستگاه ریخته شده و با اعمال ولتاژ زیاد از طرف دستگاه الکتریسیته ساکن به پودر القا می شود که باعث می شود علاوه بر پرتاب الیاف پودر به بیرون ظرف ، این الیاف بصورت ایستاده در چسب فرورفته و پوشش برجسته و یکنواختی را ایجاد نماید .

اطلاعات بیشتر

کار با دستگاه

دستگاه دارای یک سیم زمین ( ارت ) است . ابتدا این سیم را توسط گیره سر آن به ارت کارگاه و به  میز وصل نمایید. با اتصال برق ، دستگاه آماده کار خواهد بود. در ظرف رنگ حدودا تا دوسوم ظرفیت کامل پودر رنگ بریزید درب ظرف را در جای خود قرار دهید و پس از روشن کردن دستگاه دسته پاشش را روی کار بگیرید و دکمه روی دستگاه را فشار دهید پودر شروع به پاشش می کند . با تکانهای ریز الیاف به هم چسبیده جدا شده و پاشش بهتر انجام می گیرد.

پودر های نو و باکیفیت بدون نیاز به تکان دادن شروع به خارج شدن از ظرف رنگ می شوند اما پودر های کهنه به هم گیر می کنند و از توری عبور نمی کند که عموما با تکان های ریز از هم باز می شوند . برای سطوح فرورفته قدرت زیاد مناسب نیست با تنظیم ولتاژ روی حداقل از پس زدن پودر بواسطه تجمع بار اضافی جلوگیری می شود .

عکس های بیشتر

همه محصولات موجود

عنوان

Go to Top