Visit our online shop for the latest merchandise and products for sale Visit the shop

Contact Us
Got a project? Contact us!
Categories:

توری MSP

توری MSP

توری MSP ساخت اروپا

درمشهای مختلف موجود (12،27،32،43،49،49،55،55،62،77،90،100،120) در عرض 2.60 سانت موجود می باشد

قطعه مادر در چاپ سیلک، تور ابریشمی است

 

اطلاعات بیشتر

در روش ساده تا شماره ۵۰ برای چاپ پارچه استفاده می شود و از ۵۰ تا ۹۰ برای کارهای معمولی و از ۹۰ تا ۱۵۰ برای کارهای ظریف و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ برای کارهای خیلی دقیق مثل چاپ مدارهای الکترونیکی استفاده می شود. نوع جنس تور ابریشم مهم است

منفذهای بسیار ریز داخل تور که برای عبور رنگ می باشد و در حین عمل چاپ و بعد از اتمام چاپ باید با ریتاردر و یا تینر فوری تمیز شود تا اثری از رنگ در منفذها نباشد. نحوه کشیدن تور روی قالب هر چند ساده است اما تمرین زیادی نیاز دارد

عکس های بیشتر

همه محصولات موجود

عنوان

Go to Top